PROGRAM SERVICE LEARNING BOLA JARING

UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA Pelajar UiTM Pasir Gudang1. Mendapat peluang untuk belajar teknik asas dan bermain bola jaring secara dalam
pertandingan. 

2. Dapat meluaskan kemahiran mengendali dan menguruskan sesuatu program. 

3. Dapat membina dan mengukuhkan pertalian dan hubungan antara sesama universiti.