KATEGORI AKTIVITI/PROGRAM

Aktiviti Mengikut Kategori

Tiada Kemiskinan

Kelaparan Sifar

Kesihatan yang baik & Kesejahteraan

Kualiti Pendidikan

Kesaksamaan Gender

Air Bersih dan Sanitasi

Tenaga Mampu Milik dan Bersih

Perkerjaan yang sesuai dan Pertumbuhan Ekonomi

Industri, Inovasi dan Infrastruktur

Mengurangkan Ketidaksamaan

Bandar dan Komuniti yang mampan

Penggunaan dan Pengeluaran yang bertanggungjawab

Tindakan Iklim

Kehidupan di bawah air

Kehidupan di darat

Keamanan, Keadilan dan Institusi yang teguh

Kerjasama demi Matlamat